Αντοχή στα αντιβιοτικά είναι η ικανότητα των βακτηρίων να αντιστέκονται στη δράση ενός ή πολλών αντιβιοτικών. Αντοχή στα αντιβιοτικά δεν αναπτύσσουν οι άνθρωποι και τα ζώα, αλλά τα βακτήρια που μεταφέρουν οι άνθρωποι και τα ζώα.

Η μικροβιακή αντοχή στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντι-μικροβιακών παραγόντων. Η διασπορά στελεχών ανθεκτικών στα περισσότερα αντιβιοτικά ευθύνεται για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων, ιδίως σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με αποτέλεσμα την παράταση της νοσηλείας τους, την αύξηση της θνητότητας και την αύξηση του κόστους νοσηλείας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά παθογόνα αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα και για τα ελληνικά νοσοκομεία και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης και εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή εκπόνησε το 2011 ειδικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο ανακοινώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Η ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά που εορτάζεται στις 18 Νοεμβρίου είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της δημόσιας υγείας, με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή που συνιστά για τη δημόσια υγεία η αντοχή στα αντιβιοτικά, καθώς και για την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.

Στο παραπάνω γραφικό πληροφοριών επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο η αντοχή στα αντιβιοτικά εξαπλώνεται στην κτηνοτροφία, στην κοινωνία, στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και μέσω των ταξιδιών.

Τα γραφικά πληροφοριών έχουν μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ και αποτελούν μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει το ECDC να συνδράμει τις εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Πηγές: ΚΕΕΛΠΝΟ, Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών

This site is registered on wpml.org as a development site.