ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία«ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»με αρ.ΓΕΜΗ «001646401000» . Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης...
With a deep sense of responsibility, we are monitoring the situation, regarding COVID-19. As a company, we have taken all necessary measures to ensure the safety of our employees and to continue to supply all health care providers with our pharmaceutical products. We feel the need to thank the doctors and nurses for their fight against COVID-19 as well as all professionals who serve the citizens under these difficult circumstances. The most precious good is health and in order to preserv...
Just 45 minutes a week of moderate to vigorous exercise may help improve or maintain a high level of function for people with osteo arthritis (OA), according to study published online recently in Arthritis Care & Research. Current guidelines from the Department of Health and Human Services for adults recommend a minimum of 150 minutes per week of physical activity, which has been shown to help prevent heart disease, depression, osteoporosis, diabetes and colon and breast cancer as well...
This site is registered on wpml.org as a development site.