Η ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά που εορτάζεται στις 18 Νοεμβρίου είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της δημόσιας υγείας, με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή που συνιστά για τη δημόσια υγεία η αντοχή στα αντιβιοτικά, καθώς και για την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι σε ολόκληρη την ΕΕ αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που προσβάλλονται από ανθεκτικά βακτήρια καθώς και ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η λογική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αναχαιτίσει την ανάπτυξη των ανθεκτικών βακτηρίων και να διατηρήσει την αποτελεσματική δράση των αντιβιοτικών για τις μελλοντικών γενεές.

Η ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά προκαλεί ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο στους ασθενείς και στο οικείο περιβάλλον τους όσο και  στην λειτουργία του ίδιου του υγειονομικού συστήματος. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν από λοιμώξεις που προκαλούνται από πολυανθεκτικά μικρόβια για τα οποία οι θεραπευτικές επιλογές που διαθέτουμε συνεχώς περιορίζονται. 

Η  χώρα μας, σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης της Κατανάλωσης των Αντιβιοτικών (ESAC) του 2010, παραμένει πρώτη στην κατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα μεταξύ των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανάλωση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Αυτό άλλωστε αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής στον Ευρωπαϊκό χώρο σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης της Μικροβιακής Αντοχής (EARSS).

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) έχει ορίσει ως Ευρωπαϊκή ημέρα για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών (European Awareness Antibiotic Day – EAAD) για το 2013, τη 18η Νοεμβρίου. Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε το 2008 και αφιερώνεται στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας που συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά (ιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης και νοσοκομείων) και των πολιτών που αποτελούν τους άμεσους καταναλωτές τους.

Τον Ιούλιο του 2012 διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα προτεινόμενο πλαίσιο δράσεων με στόχο την ορθολογική χορήγηση των αντιβιοτικών τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, με τίτλο «Μία Υγεία». Η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατανάλωση των αντιβιοτικών συγκαταλέγεται στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και χαρακτηρίζεται ως το σημείο εκκίνησης των εθνικών εκστρατειών για την μείωση της κατανάλωσης τους.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιεί δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας αλλά και του κοινού σχετικά με την χρήση των αντιβιοτικών (ΜΜΕ, ιστοσελίδα και newsletter του ΚΕΕΛΠΝΟ, έντυπο ενημερωτικό υλικό στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας). Παράλληλα, οργανώνει και υλοποιεί μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για τους επαγγελματίες υγείας και πολύ σύντομα θα εκδώσει τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμικροβιακή θεραπεία των ασθενών με λοίμωξη. Η διαχείριση των αντιβιοτικών όμως δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής. Γι αυτό το λόγο, πραγματοποιείται από το ΚΕΕΛΠΝΟ μία σειρά συντονισμένων δράσεων με σκοπό τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροβίων στα ελληνικά νοσοκομεία και την καλύτερη δυνατή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσεων το 2010 η χώρα μας εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο χωρών του ΠΟΥ, που προωθεί τις αρχές της Υγιεινής των Χεριών. Την ίδια περίοδο, το Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροβίων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης εντάσσεται τόσο η επιτήρηση των λοιμώξεων από τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram αρνητικά μικρόβια, που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, όσο και η επιτήρηση των μέτρων πρόληψης για τον έλεγχο της διασποράς τους. Έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ενημερωτικές συναντήσεις με τους επαγγελματίες υγείας, τις Διοικήσεις των νοσοκομείων καθώς και με τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών σε ολόκληρη την χώρα.

This site is registered on wpml.org as a development site.